TicketNumberGenerator

Service waarmee clienttoepassingen unieke tickets kunnen verkrijgen

 • Service & API
 • Dossierbeheer
 • RSZ

Beschrijving

Een ticket of 'ticketnummer' is een reeks van karakters waarmee elementen/entiteiten binnen een applicatie geïdentificeerd kunnen worden.  

De service TicketNumberGenerator biedt volgende functionaliteiten:

 • Het bekomen van één enkel ticket
 • Het bekomen van meerdere tickets met één call
  Voor toepassingen die een aanzienlijk aantal tickets moeten opvragen, wordt omwille van performantieredenen deze methode sterk aanbevolen, waarbij geadviseerd wordt de clienttoepassing te voorzien van een cachingsysteem van tickets

De tickets uitgegeven door de ticketingservice van de sociale zekerheid hebben volgende eigenschappen:

 • Beknopt:
  Een ticketnummer heeft een vaste lengte van 13 karakters. De lengte van het ticket werd bewust kort gehouden zodat de (menselijke) gebruiker dit snel kan kopiëren of dicteren. 
 • Leesbaar:
  Een ticket bestaat enkel uit alfanumerieke karakters uit het 'base34'-alfabet: {0123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ}. Dit alfabet bevat geen kleine letters. Bovendien zijn alle karakters ondubbelzinnig. De letters ‘I’ en ‘O’ maken geen deel uit van dit alfabet, omdat deze visueel te veel lijken op de cijfers ‘1’ en 0’. Door dit alfabet te gebruiken kan de gebruiker het ticketnummer snel en ondubbelzinnig lezen. 
 • Uniek:
  Elk ticketnummer gecreëerd door de service is uniek;  twee identieke ticketnummers kunnen nooit aangemaakt worden.  Door deze bijzondere eigenschap kan een element (entiteit) uniek geïdentificeerd worden door de verschillende toepassingen die het verwerken of ermee communiceren. 
 • Gemakkelijk integreerbaar:
  Door het gekozen alfabet kan het ticketnummer eenvoudig geïntegreerd worden in XML- of HTML-documenten. Het alfabet bevat geen enkel karakter dat gereserveerd is voor deze formats (zoals '<', '>', '/', '['...) en bevat ook geen speciale karakters of karakters met accenten. Dat laatste garandeert ons ook dat het ticket altijd op dezelfde manier zal weergegeven worden zonder beïnvloed te worden door de gekozen karaktercodering.

Het gebruik van een ticketnummer als identificatiecode van een element is nuttig

 • als deze gedeeld wordt met externe applicaties om het element een unieke verwijzing te geven in verschillende systemen
 • als deze meegedeeld wordt aan gebruikers als praktische verwijzing voor de identificatie van het betreffende element

Opmerkingen: 

 • Het ticketnummer is niet bedoeld om entiteiten te identificeren die zuiver intern voor  de applicatie zijn. Als een entiteit niet naar een andere toepassing getransfereerd wordt of op geen enkel moment zichtbaar/downloadbaar is van de gebruiker van de toepassing (met andere woorden: als er nooit naar een entiteit verwezen wordt of als deze nooit zichtbaar is buiten de toepassing), dan levert het ticketnummer geen enkel voordeel op. Om strikt interne entiteiten van de toepassing te identificeren, zijn andere oplossingen meer adequaat (bijvoorbeeld een eenvoudig volgnummer). 
 • Het ticketnummer mag niet gebruikt worden als 'beveiligde identificator'. Meer concreet, een ticket kan niet gebruikt worden als 'sessionId' of 'security token' (bijvoorbeeld: als standaard gebruikerswachtwoord). Ticketnummers zijn noch willekeurig, noch vercijferd. Het gebruik van ticketnummers is dus absoluut niet geschikt binnen een veiligheidscontext.  

Gebruikersgroepen

De service staat ter beschikking van de lidinstellingen/partners van de sociale zekerheid.

Integratievoorwaarden

Er moet een schatting van de belasting op de webservice TicketNumberGenerator gegeven worden om zo de goede werking van de voorgestelde methodes te garanderen.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven