Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Skip to main content

Partners

Deze organisaties ondersteunen het ReUse-initiatief, dragen bij tot de catalogus of bieden vergelijkbare initiatieven aan.

KSZ

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is een motor en coördinator van e-government in de sociale sector.
Meer info

Raadpleeg hier hun Diensten catalogus

eHealth

Openbare instelling die goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling bevordert en ondersteunt tussen alle actoren in de gezondheidszorg.
Meer info

Raadpleeg hier hun Diensten catalogus

Smals

Gemeenschappelijke ICT-organisatie van Belgische overheidsdiensten in de sociale zekerheid. 
Meer info

POD Maatschappelijke Integratie

De Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie werd werd opgericht om een menswaardig bestaan te waarborgen voor iedereen die in armoede leeft.
Meer info

FOD Financiën

Federale Overheidsdienst Financiën.
Meer info

RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Meer info

SIGeDIS

Sigedis staat voor 'Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales'. De vzw beheert de sociale gegevens die betrekking hebben op je loopbaan. 
Meer info

Fedris

Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, een openbare instelling van sociale zekerheid, opgericht op als fusie tussen het FAO en het FBZ.
Meer info

Beliris

Beliris is een samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitstraling van Brussel te verbeteren als hoofdstad van België en Europa.
Meer info

BOSA

Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.
Meer info

Raadpleeg hier hun Diensten catalogus

FOD WASO

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
Meer info

FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
Meer info

FOD Volksgezondheid

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Meer info

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
Meer info

RSVZ

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers.
Meer info


Andere initiatieven

Joinup

Share and reuse Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens.
Meer info

G-Cloud

De community cloud van de overheid. G-Cloud is een gezamenlijk initiatief van FOD's, OISZ en ICT-organisaties binnen de Belgische overheid.
Meer info

Maak deel uit van iets groters: join the ReUse movement

Vul de catalogus aan

Communicatie, kerndiensten, ondersteunende diensten, generieke IT-bouwblokken; het zijn allemaal business domeinen die je kunt verrijken met je eigen herbruikbare componenten, nuttig voor andere instellingen. Bovendien kunnen ze betrekking hebben op gebieden die we verder willen ontwikkelen zoals betalingen, rapportage, HR, enz.

Naar informatie en formulier

Word ambassadeur van het hergebruik!

Blader door de catalogus voor meer informatie over herbruikbare onderdelen. Praat met je werknemers en hun netwerken over de voordelen van ReUse.

Hoe meer bekendheid je geeft aan het ReUse-concept en de catalogus verrijkt, hoe meer je de voordelen ervan versterkt.

Volg ons!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Raadpleeg al onze nieuwsbrieven

Naar boven