We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

contactData

Service waarmee bedrijven hun contacten en bijbehorende contactgegevens kunnen raadplegen en beheren

  • Service & API
  • Authentieke bron
  • RSZ

Functionele beschrijving

Een contact stelt een geheel van consistente informatie voor, vergelijkbaar met een visitekaartje waarop allerhande gegevens staan zoals voornaam, achternaam, voorkeurstaal, telefoonnummers, faxen, e-mails en websites waardoor een persoon of een bedrijf gecontacteerd kan worden.

De REST-service contactData biedt volgende functionaliteiten:

  • Zoeken van contacten die gelinkt zijn aan een of meerdere bedrijven, op basis van een ondernemingsnummer
  • Zoeken van contacten die reeds bestaan in externe gegevensbronnen zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen of de RSZ werkgevers repertorium
  • Raadplegen van een detail van een contact
  • Aanmaken van een contact dat gelinkt is aan een bedrijf
  • Wijzigen van een detail van een contact
  • Verwijderen van een contact
  • Consulteren van de historiek van de aangebrachte wijzigingen in één of meerdere contacten van een bedrijf

contactData is sterk geïntegreerd met het Wave-product.

Doelpubliek

De service is beschikbaar voor applicaties en services die zakelijke contactgegevens gebruiken en exploiteren.

De service wordt momenteel gebruikt door agenten en inspecteurs van de RSZ, maar een instantie kan worden ingezet in elke andere instelling die haar contactgegevens wil beheren.

Integratievoorwaarden

De oproepen worden beveiligd door OAuth.

Verschillende OAuth-scopes worden toegepast om een onderscheid te maken tussen de functionaliteiten van het consulteren en deze van het bewerken.  

Voor een toepassing die gebruik wil maken van de service contactData, zal men voorafgaandelijk contact opnemen met het projectteam om na te gaan of de service voldoet aan de gestelde vereisten. De eigenaar van de toepassing zal ook een schatting van de verwachte volumes doorgeven, alsook de GDPR-aspecten valideren met de betreffende DPO's.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven