contactData

Service waarmee bedrijven hun contacten en bijbehorende contactgegevens kunnen raadplegen en beheren

 • Service & API
 • Authentieke bron
 • RSZ

Beschrijving

Een contact stelt een geheel van consistente informatie voor, vergelijkbaar met een visitekaartje waarop allerhande gegevens staan zoals voornaam, achternaam, telefoonnummers... waardoor een persoon of een bedrijf gecontacteerd kan worden.
Een contactgegeven is informatie die het mogelijk maakt in contact te komen met een persoon of een bedrijf en ermee te communiceren via telefoon, e-mail...
Meerdere contactgegevens kunnen gekoppeld worden aan een contact.

De REST-service contactData biedt volgende functionaliteiten:

 • Zoeken van contacten die gelinkt zijn aan een of meerdere bedrijven.
 • Zoeken van contacten die reeds bestaan in beschikbare gegevensbronnen
  De service raadpleegt en aggregeert contactgegevens die al aanwezig zijn in externe bronnen, bijv. gegevens gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Aanmaken van een contact dat gelinkt is aan een bedrijf
 • Raadplegen van een detail van een contact
  Naam, voorkeurstaal, functie in het bedrijf, contactgegevens
 • Wijzigen van een detail van een contact
  Naam, voorkeurstaal, functie in het bedrijf, contactgegevens
 • Verwijderen van een contact
 • Consulteren van de historiek van de aangebrachte wijzigingen in de contacten van een bedrijf
 • Consulteren van de historiek van de aangebrachte wijzigingen in een contact van een bedrijf

contactData is sterk geïntegreerd met volgende producten

Gebruikersgroepen

De service is beschikbaar voor applicaties en services die zakelijke contactgegevens gebruiken en exploiteren.

De service wordt momenteel gebruikt door agenten en inspecteurs van de RSZ, maar kan in elke andere instelling worden uitgerold.

Integratievoorwaarden

De oproepen worden beveiligd door OAuth.

Verschillende OAuth-scopes worden toegepast om een onderscheid te maken tussen de functionaliteiten van het consulteren en deze van het bewerken.  

Voor een toepassing die gebruik wil maken van de service contactData, zal men voorafgaandelijk contact opnemen met het projectteam om na te gaan of de service voldoet aan de gestelde vereisten. De eigenaar van de toepassing zal ook een schatting van de verwachte volumes doorgeven, alsook de GDPR-aspecten valideren met de betreffende DPO's.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven