We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

ContributionRate

Service om het bestand met bijdragevoeten per kwartaal aangeleverd door de RSZ te consulteren

 • Service & API
 • Authentieke bron
 • RSZ

Functionele beschrijving

Het bestand bevat de bijdragepercentages die van toepassing zijn voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd aan de RSZ.

De SOAP-webservice ContributionRate biedt volgende functionaliteiten:

 • Controleren of een bijdragevoet en/of het werkgeversaandeel voor een gegeven combinatie bestaat
 • Controleren of een RSZ-categorie in het bestand met de bijdragevoeten bestaat
 • Controleren of een werknemerskengetal voor een bepaalde categorie en kwartaal bestaat
 • Recupereren van de waarde van de bijdragevoeten en eventueel van het werkgeversaandeel voor een gegeven combinatie
 • Verschaffen van een lijst met alle soorten bijdragen voor een gegeven combinatie
 • Verschaffen van een lijst met alle werknemerskengetallen die beschikbaar zijn voor een gegeven combinatie
 • Verschaffen van de lijst met werknemerskengetallen die toegestaan zijn op de regel werknemer voor een gegeven combinatie

Doelpubliek

 • Momenteel zijn het Smals interne systeemgebruikers, nl. interne informaticasystemen die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de toepassing
 • Andere mogelijke doelgroepen zijn diensten die verschuldigde socialezekerheidsbijdragen moeten kunnen berekenen en zodoende moeten beschikken over de verschillende bijdragevoeten, zoals bijv. mandatarissen

Integratievoorwaarden

De URN van de toepassing moet toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service via het 'Uniek Dossier'.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven