inspection fieldInspection

Service om informatie over een controle van inspecteurs van de sociale zekerheid te consulteren

 • Service & API
 • Authentieke bron
 • RSZ

Functionele beschrijving

In België waken meerdere Belgische instellingen over het naleven van de wetgeving en strijden tegen sociale fraude. Dankzij de mobiele toepassing MyDIA (My Digital Inspection Assistant) hebben inspecteurs van deze instellingen de doeltreffendheid van de controles die door de inspectiediensten ter plaatse uitgevoerd worden, kunnen verhogen en hebben zij meer synergieën tussen deze diensten kunnen ontwikkelen. 

Met de MyDIA-toepassing kunnen zij verschillende gegevensbronnen raadplegen en controles ter plaatse uitvoeren (field inspections) om geraadpleegde gegevens toe te voegen. De inspecteurs kunnen ook verschillende aan de inspectie toegevoegde elementen verkrijgen en er opmerkingen over maken.

De bij de inspecties betrokken Belgische instellingen zijn onder meer:

 • de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
 • de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
 • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)
 • de Openbare Dienst van Wallonië (SPW)
 • het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOB)
 • de Vlaamse Regering (Vlaanderen)

Met de REST API inspection/fieldInspection van MyDIA kunnen zowel gegevens die betrekking hebben op de sociale controle zelf (gecreëerd via de mobiele toepassing MyDIA) als de eraan gekoppelde gegevens van elementen zoals personen, bedrijven, aangifte van werken of voertuigen geconsulteerd worden.

De REST API inspection/fieldInspection van MyDIA biedt volgende functionaliteiten:

 • Ophalen van de lijst van controles aangemaakt door inspecteurs
 • Verkrijgen van informatie over een specifieke inspectie op basis van zijn identificatie
 • Verkrijgen van een volledige lijst van inspecteurs die aan de controle hebben deelgenomen
 • Voor elk type element (persoon, bedrijf, aangifte van werken of voertuigen) dat aan een controle werd toegevoegd, zijn verschillende bewerkingen mogelijk:
  • Ophalen van de lijst voor een type element (bv. alle personen die aan een bepaalde controle zijn toegevoegd)
  • Verkrijgen van de details (metadata) van een element dat aan een bepaalde controle is toegevoegd
  • Ophalen van opmerkingen die toegevoegd zijn door inspecteurs met betrekking tot een element dat is toegevoegd aan een bepaalde controle
  • Ophalen van de inhoud van documenten (foto's of pdf-bestanden) die aan een controle zijn toegevoegd

Opmerking: Het maken of wijzigen van controles kan alleen via de MyDIA-toepassing.

Doelpubliek

Alle services of toepassingen die de via de MyDIA-toepassing gecreëerde controlegegevens van de inspecteurs willen raadplegen en opvragen.

Integratievoorwaarden

De gebruiker moet over een toepassingscertificaat beschikken, aan te vragen via supportcertificates@smals.be.

De URN van de toepassing moet via het 'Uniek Dossier' toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven