Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Skip to main content

Inhoudstafel

Patrimony

Overzicht

Service om de vermogensrechtelijke situatie, actueel of historisch, van een persoon of bedrijf te consulteren

Domein

Kerndiensten van de instellingen

Subdomein

Financiën

Typologie

Service & API

Service owner

RSZ

Eerste release

2020

Functionele beschrijving

De SOAP Patrimony-webservice is een façade boven op de webservice PatrimonyService van de KSZ die de services van FOD Financiën consulteert.

De service biedt volgende functionaliteiten:

  • Consulteren van onroerende goederen van een persoon, geïdentificeerd door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ)
  • Consulteren van onroerende goederen van een onderneming, geïdentificeerd door haar ondernemingsnummer en kadastrale afdeling
  • Opsporen van de kadastrale afdelingen waarbinnen de onroerende goederen van een onderneming, geïdentificeerd door haar ondernemingsnummer, zich bevinden

Doelpubliek

De service is beschikbaar voor web- en batchtoepassingen van het portaal van de sociale zekerheid die bovenstaande functionaliteiten nodig hebben.

Integratievoorwaarden

De toepassing van de gebruiker wordt gehost binnen de tenant SOCSEC.

De gebruiker roept de service op via het SOAP-protocol (beveiliging TLS1.2 + X.509 Token profile).

De gebruiker moet over een toepassingsgebonden certificaat beschikken, aan te vragen via supportcertificates@smals.be. De URN van de toepassing moet toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service via het 'Uniek dossier'.

De gebruiker heeft ook de toelating nodig van de KSZ, die de toegang toekent op basis van het gebruik en van de verwachte volumes. De KSZ levert eveneens de gegevens die nodig zijn voor de identificatie van elk request (complex types:

Voor de integratie van een nieuwe gebruiker, neem je contact op met Mr. Vincent Turine van de KSZ.

Om vervolgens de nieuwe gebruiker te integreren, communiceer je de beslissing van de KSZ en de correcte URN van de toepassing aan het team ICC.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Maak deel uit van iets groters: join the ReUse movement

Vul de catalogus aan

Communicatie, kerndiensten, ondersteunende diensten, generieke IT-bouwblokken; het zijn allemaal business domeinen die je kunt verrijken met je eigen herbruikbare componenten, nuttig voor andere instellingen. Bovendien kunnen ze betrekking hebben op gebieden die we verder willen ontwikkelen zoals betalingen, rapportage, HR, enz.

Naar informatie en formulier

Word ambassadeur van het hergebruik!

Blader door de catalogus voor meer informatie over herbruikbare onderdelen. Praat met je werknemers en hun netwerken over de voordelen van ReUse.

Hoe meer bekendheid je geeft aan het ReUse-concept en de catalogus verrijkt, hoe meer je de voordelen ervan versterkt.

Volg ons!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Raadpleeg al onze nieuwsbrieven

Naar boven