We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

SmalsUtils-Validation

Library om een reeks validaties of annotaties voor business-entiteiten gebruikt in tal van Angular- of Java-toepassingen voor de sociale zekerheid te groeperen

 • Library
 • Interfaces
 • Smals

Waarvoor dient het?

U ontwikkelt een applicatie, service of library, in Angular of Java, en wilt het controlecijfer van een identificator (INSZ, ondernemingsnummer, enz.), het formaat van een BTW-nummer, een IP-adres of e-mailadres valideren? Sluit dan hiertoe de ad-hoc library (ngx)-SmalsUtils-Validation in uw applicatie, service of library in.

Functionele beschrijving

Er bestaan twee library’s, een library ‘ngx-smalsutils-validation’ voor de toepassingen waarvan de front-end ontwikkeld wordt met het Angular-framework en een tweede ’SmalsUtils-Validation’ voor de Java-toepassingen.

Beide library’s laten toe het volgende te valideren:

 • Entiteiten die gebruikt worden in de sector van de sociale zekerheid: ondernemingsnummer (KBO), vestigingseenheidsnummer (KBO), identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ), inschrijvingsnummers voor de werkgevers, mandatarissen, opdrachtgevers, werven, aannemers, curatoren en Dimona (RSZ), identificatienummer voor buitenlandse economische entiteiten (FEEN), RIZIV-nummer, nummer van paritair comité...
 • Entiteiten datum, tijd en datum-kwartaal
 • Entiteiten bankrekeningen (IBAN, BBAN), identificatoren BTW, gestructureerde mededeling van een Belgische betaling, e-mailadres, IP-adres

Technische beschrijving

De Maven- en Java-libraries zijn beschikbaar in het gedeelde systeem Artifact Repository.

Doelpubliek

Elke Java- of Angular-toepassing die een validatie van de hierboven vermelde entiteiten implementeert.

Opmerking: het betreft een uitsluitend formele validatie die betrekking heeft op de lengte, de check digit, de range of het formaat van de entiteiten.

Integratievoorwaarden

De Angular-library 'ngx-smalsutils-validation' is beschikbaar op https://repo.ict-reuse.be waar deze kan gedownload worden, maar niet rechtstreeks toegankelijk is.

 • Versie 4.1 kan geïntegreerd worden in Angular-applicaties met minsten versie 10 en hoogstens versie 15.
 • Versie 5.0 kan geïntegreerd in Angular-applicaties met minstens versie 16.
 • Versie 7.0 kan geïntegreerd in Angular-applicaties met minstens versie 17.

De Maven-library 'SmalsUtils-Validation' is eveneens beschikbaar op https://repo.ict-reuse.be waar deze kan gedownload worden, maar wel rechtstreeks toegankelijk is.

Voor deze laatste library gelden geen integratievoorwaarden voor zover de toepassing conform de J2EE-standaarden (JSR-303) is.

U krijgt toegang tot de library 'SmalsUtils-Validation' met volgende parameters:

       <dependency>

                   <groupId>be.smals.smalsutils</groupId>

                  <artifactId>smalsutils-validation</artifactId>

                   <version>6.1.0</version>

       </dependency>

Opmerkingen: 

 • Vanaf versie 6.0 zijn de versies Java8 en Java17 (Jakarta-ee) beschikbaar
 • Indien nodig zijn de specifieke versies toegankelijk via de <classifier>-tag "javaee" (Java8) of "jakarta" (Java17)

​​​​Als u nog geen toegang heeft tot deze repository, vraag dan een gebruikersaccount aan op ReuseOperational@smals.be door uw Naam, Voornaam, Professioneel e-mailadres en de Naam van uw instelling op te geven.

Volg dan de stappen in 'Guidelines-Reuse a library from Repository ict-reuse-NL' (zie onderstaande link).

Hou er rekening mee dat de repository elke 1ste zaterdag van de maand in de ochtend niet beschikbaar zal zijn.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven