SmalsUtils-Validation

Library om een reeks validaties of annotaties voor business-entiteiten in veel Angular- of Java-toepassingen van de sociale zekerheid gebruikt, te hergroeperen

  • Library
  • Interfaces
  • Smals

Beschrijving

Er bestaan twee library’s, een library ‘ngx-smalsutils-validation’ voor de toepassingen waarvan de front-end ontwikkeld wordt met het Angular-framework en een tweede ’SmalsUtils-Validation’ voor de Java-toepassingen.

Beide library’s laten toe het volgende te valideren:

  • De entiteiten die gebruikt worden in de sector van de sociale zekerheid: ondernemingsnummer (KBO), vestigingseenheidsnummer (KBO), identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ), inschrijvingsnummers voor de werkgevers, mandatarissen, opdrachtgevers, werven, aannemers, curatoren en Dimona (RSZ), identificatienummer voor buitenlandse economische entiteiten (FEEN), RIZIV-nummer, nummer van paritair comité...
  • De entiteiten datum, tijd en datum-kwartaal
  • De entiteiten bankrekeningen (IBAN, BBAN), identificatoren BTW, gestructureerde mededeling van een Belgische betaling, e-mailadres, IP-adres

Gebruikersgroepen

Elke Java- of Angular-toepassing die een validatie van de hierboven vermelde entiteiten implementeert.

Opmerking: het betreft een uitsluitend formele validatie die betrekking heeft op de lengte, de check digit, de range of het formaat van de entiteiten.

Integratievoorwaarden

Voor de library ’ngx-smalsutils-validation’ zijn er geen integratievoorwaarden indien de toepassing de versie 10 of hoger van de Angular-library gebruikt.

Voor de library ’SmalsUtils-Validation’ zijn er geen integratievoorwaarden indien de toepassing conform is met de J2EE-standaarden (JSR-303).

Je krijgt toegang tot de library 'SmalsUtils-Validation' door de stappen van 'Guidelines - Reuse a library from G-Cloud' (zie onderstaande link) te volgen met volgende parameters:

       <dependency>

                   <groupId>be.smals.smalsutils</groupId>

                  <artifactId>smalsutils-validation</artifactId>

                   <version>4.1.1</version>

       </dependency>

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven