BillRetainment

Service om na te gaan of voldaan werd aan de vereisten voor de inhoudingsplicht op factuur voor werken op grond van artikel 30bis/Ter
en om de voorbereidingen vast te leggen op inhoudingen op factuur voor (onder)aannemers met sociale schulden

  • Service
  • Authentieke bron
  • RSZ

Beschrijving

Om na te gaan of aan de vereisten voor de inhoudingsplicht op factuur werd voldaan en/of om inhoudingen op factuur voor te bereiden, bestaan er verschillende zoekcriteria, zoals het ondernemingsnummer of het RSZ-stamnummer.

De webservice BillRetainment biedt volgende functionaliteiten: 

  • Nagaan of de inhoudingsplicht van kracht is voor een lijst met ondernemingsnummers 
  • Nagaan of de inhoudingsplicht van kracht is voor een lijst met RSZ-stamnummers
  • Registreren van een lijst met voorbereidingen voor inhoudingen op basis van een ondernemingsnummer of een RSZ-stamnummer van een opdrachtgever of aannemer, en een lijst van facturen; vervolgens ontvangt men voor elke voorbereiding een gestructureerde communicatie

Gebruikersgroepen

De webservice BillRetainment wordt gebruikt door de toepassingen 'Check Inhoudingsplicht' en 'Inhoudingsplicht'. 

De huidige gebruikers zijn opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die werken (laten) uitvoeren in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtsdiensten en activiteiten in de vleessector, en hierbij moeten nagaan of hun (onder)aannemers fiscale of sociale schulden hebben. 

Integratievoorwaarden

De service is toegankelijk voor elke onderneming mits akkoord van de RSZ, geformaliseerd door een overeenkomst met de RSZ (administratieve support).

Eens het akkoord verkregen, registeren wij je Belgisch ondernemingsnummer in de lijst van ondernemingen die in aanmerking komen voor toegang tot deze service, zoals bepaald in het ‘Uniek Dossier’. 

Vervolgens heb je een beveiligde toegang tot het portaal van de sociale zekerheid nodig. 

De persoon die de toegang ‘Local Manager’ heeft, moet een ‘expeditor number’ aanmaken waarmee de webservice transacties kan uitvoeren. 

Zodra je het akkoord hebt om de webservice te gebruiken en een beveiligde toegang, kan je beginnen met implementeren en testen in onze simulatieomgeving. 

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Naar boven