We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

billRetainment - Inhoudingsplicht

Service om na te gaan of voldaan werd aan de vereisten voor de inhoudingsplicht op factuur voor werken op grond van artikel 30bis/Ter en om de voorbereidingen vast te leggen op inhoudingen op factuur voor (onder)aannemers met sociale schulden

  • Service & API
  • Authentieke bron
  • RSZ

Functionele beschrijving

De reglementering over de inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid heeft betrekking op:

  • werken in onroerende staat (art.30bis van de wet van 27 juni 1969), met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied;
  • de levering van stortklaar beton als bedoeld in artikel 1, a, vijfde lid, achtentwintigste streepje van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan;
  • werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 17 juli 2013), en
  • werken in de vleessector (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 22 oktober 2013).

De REST-webservice maakt het mogelijk om voor een lijst van ondernemingen na te gaan of aan de vereisten voor de inhoudingsplicht op factuur werd voldaan en/of om inhoudingen op factuur voor te bereiden en dit via het opgeven van een ondernemingsnummer, een intracommunautair BTW-nummer of een buitenlandse officiële identificatie.

De toevoeging van deze twee laatste identificatiegegevens maakt deel uit van het Eerlijke Mededingingsplan en verbetert zo de strijd tegen sociale fraude, zowel voor Belgische als buitenlandse werkgevers.

De REST-service billRetainment biedt volgende functionaliteiten:

  • Het raadplegen van de sociale schulden van de opdrachtuitvoerende ondernemingen onderworpen aan de inhoudingsplicht om te bepalen of een bepaald percentage van het factuurbedrag moet worden ingehouden en doorgestort aan de RSZ
  • Het voorbereiden van de betaling voor een bedrag dat in het kader van de inhoudingsplicht aan de RSZ zal worden doorgestort. Voor elke voorbereiding wordt een gestructureerde mededeling, waarmee de effectieve betaling kan gebeuren, naar de betrokken onderneming gestuurd

Opmerking: Met de REST-service billRetainment kunt u niet controleren of de opdrachtuitvoerende ondernemingen fiscale schulden hebben.

Doelpubliek

De REST-service billRetainment wordt gebruikt door de toepassingen 'Check Inhoudingsplicht' en 'Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid'. 

De huidige gebruikers zijn opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die werken (laten) uitvoeren in de beoogde domeinen of sectoren (onroerende staat, bewakings- en/of toezichtsdiensten, activiteiten in de vlees- en schoonmaaksector…) en hierbij moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale schulden hebben. 

Integratievoorwaarden

De service is toegankelijk voor elke onderneming die een akkoord heeft gekregen van de RSZ en er een overeenkomst mee heeft ondertekend. Hiervoor moet de onderneming contact opnemen met de RSZ op het volgende adres: billretainment30bis@rsz.fgov.be

De diensten van de RSZ zullen u dan herleiden naar de juiste technische dienst om het registratieproces af te ronden via verschillende stappen die u zullen uitgelegd worden.

Zodra de toestemming verkregen is en deze verschillende stappen uitgevoerd zijn, kan u beginnen implementeren en testen in de ter beschikking gestelde simulatieomgeving.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven