We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

foreignLegalEntity

Service om gegevens van een buitenlandse wettelijke entiteit te raadplegen en te beheren

 • Service & API
 • Authentieke bron
 • RSZ

Functionele beschrijving

foreignLegalEntity (FoLeEn) voedt een databank die buitenlandse wettelijke entiteiten inventariseert, nuttig voor de sociale zekerheid, met de bedoeling een referentie te worden op het vlak van deze materie in België. 

De gegevens over de entiteiten worden verkregen via verschillende bronnen, waaronder VIES (systeem voor uitwisseling van btw-informatie), verstrekt door de Europese Commissie. 

De REST-service foreignLegalEntity staat clienttoepassingen toe deze entiteiten te raadplegen, creëren of wijzigen.

De service biedt volgende functionaliteiten:

 • Opzoeken van buitenlandse entiteiten via specifieke gegevens (intracommunautair btw-nummer, niet-intracommunautair btw-nummer, ondernemingsnummer (KBO), INSZ, FEEN, andere identificatiegegevens)
 • Opzoeken van buitenlandse entiteiten op naam en adres 
 • Creëren van buitenlandse entiteiten
 • Toevoegen/bijwerken van informatie van buitenlandse entiteiten
 • Raadplegen van de lijst met vooraf vastgestelde vertrouwensniveaus en hun betekenis
 • Raadplegen van de lijst met landen beheerd door FoLeEn en bijhorende metadata

Elke buitenlandse entiteit wordt beschreven door een lijst met benamingen, adressen, identificatiegegevens en contactinformatie; deze informatie wordt hieronder ‘satellietinformatie’ genoemd. Voor elke gevonden entiteit naar aanleiding van een opzoeking kan FoLeEn op vraag van de aanvrager het volgende verschaffen

 • alle gekende satellietinformatie
 • satellietinformatie van het hoogste vertrouwensniveau
 • de meest recente satellietinformatie

Doelpubliek

Het doelpubliek is elke toepassing die informatie zoekt over buitenlandse entiteiten.

De toepassingen Aangifte Van Werken - Déclarations De Travaux (AVW - DDT) en Limosa gebruiken de service om het formulier van de aangevers vooraf in te vullen. De gegevens ingediend door de aangever kunnen zelf de databank FoLeEn verrijken.

Integratievoorwaarden

Elke aanvraag tot creatie of wijziging, afkomstig van een nieuwe bron, moet geïntegreerd worden in FoLeEn opdat hieraan een standaard vertrouwensniveau kan toegewezen worden.

Het kan voorkomen dat een nieuwe clienttoepassing een aanpassing vraagt van de handelswijze van FoLeEn. Deze aanvragen kunnen afhankelijk van de aard aanvaard worden, maar evenzo zorgen voor goedkeuringsaanvragen aan andere clienttoepassingen, of zelfs vragen om aanpassingen aan de nieuwe clienttoepassing.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven