inspection inquiry

Service waarmee sociale inspecteurs gegevens van onderzoeken kunnen uitwisselen via het kadaster van onderzoeken

  • Service & API
  • Authentieke bron
  • RSZ

Functionele beschrijving

Een onderzoek wordt uitgevoerd door een inspecteur binnen een instelling. Zo’n onderzoek heeft betrekking op één enkele entiteit zoals een werkgever, bedrijf, rechtspersoon of natuurlijke persoon en maakt het mogelijk een reeks wetteksten te onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken, minstens één per wettekst, waarbij het resultaat ‘in uitvoering’ kan zijn maken deel uit van het onderzoek.

Onderzoeken worden opgeslagen in de toepassing van de inspecteurs van de instelling, maar kunnen ook geraadpleegd worden in het centrale kadaster van onderzoeken.
Het ontwikkelen en gebruik van gemeenschappelijke codes voorkomt spraakverwarring bij de inspecteurs. 

De REST-service inspection/inquiry biedt volgende functionaliteiten:

  • Opstellen en bijwerken van inspectie-onderzoeken in het centrale kadaster van onderzoeken
  • Raadplegen van entiteiten van inspectie-onderzoeken (werkgever, natuurlijke persoon, enz.)
  • Raadplegen van een door een inspecteur ingesteld onderzoek
  • Raadplegen van wetsartikelen die betrekking hebben op een onderzoek

Doelpubliek

De REST-service inspectie/inquiry is bedoeld voor alle toepassingen die inspectie gerelateerde onderzoeken moeten afhandelen.

Integratievoorwaarden

De gebruiker moet over een toepassingsgebonden certificaat beschikken, aan te vragen via supportcertificates@smals.be.

De URN van de toepassing moet toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service via het ‘Uniek dossier’.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven