LinkRegister

Service om het linkenregister, dat de link legt tussen een Belgisch identificatienummer van een persoon en buitenlandse identificatiesleutels, te beheren en te raadplegen 

 • Service & API
 • Authentieke bron
 • KSZ

Functionele beschrijving

Het Belgisch identificatienummer is steeds een identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) d.w.z. ofwel een Rijksregisternummer ofwel een BIS-nummer (uniek nummer gecreëerd door de KSZ).
De buitenlandse identificatiesleutels kunnen divers van aard zijn: 

 • national nummer
 • paspoortnummer
 • identificatie van de sociale zekerheid
 • pensioen-identificatie
 • nummer van het rijbewijs
 • nummer van de identiteitskaart
 • fiscaal nummer
 • geboortecertificaat
 • eIDAS PersonIdentifier

Een link in het linkenregister omvat volgende elementen:

 • INSZ
 • Buitenlands identificatienummer (of sleutel)
 • Land van de buitenlandse sleutel
 • Type buitenlandse sleutel
 • Geldigheidsperiode van de buitenlandse sleutel (facultatief)

Voor eenzelfde INSZ kunnen meerdere linken bestaan, bijvoorbeeld voor verschillende landen en/of verschillende types van sleutel.

De service LinkRegister biedt volgende functionaliteiten:

 • Raadplegen van het linkenregister op basis van het INSZ; een filtering per land en/of per type document is mogelijk
 • Raadplegen van het linkenregister op basis van een buitenlandse identificatiesleutel
 • Aanmaken van een link tussen een INSZ en een buitenlandse identificatiesleutel
 • Actualiseren van een link, enkel de geldigheidsperiode kan gewijzigd worden; elke andere wijziging wordt beschouwd als een nieuwe link
 • Raadplegen van de toegelaten formaten voor buitenlandse sleutels per land (momenteel controleert het standaard formaat of de buitenlandse sleutel minimaal 5 karakters bevat waarvan minstens één cijfers)

Opmerkingen:

 • De verwijdering van een link kan momenteel enkel gebeuren door de KSZ, verantwoordelijke van het linkenregister
 • Bij het vaststellen van foutieve linken kan er contact opgenomen worden met de KSZ
 • De lijst van de types van buitenlandse identificatiesleutels ligt momenteel vast, maar de KSZ kan indien nodig die uitbreiden

Doelpubliek

Elke overheidsinstelling of dienstenintegrator die in het kader van zijn opdrachten buitenlandse identificatienummers gebruikt voor de identificatie van personen.

Integratievoorwaarden

De gebruiker die deze service wenst te gebruiken dient de veiligheidsnormen van de KSZ in acht te nemen. Dat veronderstelt dat de klant een informatieveiligheidsbeleid implementeert, geconcretiseerd in een veiligheidsplan.

LinkRegister is beschikbaar in de vorm van een webservice (SOAP, WSDL).

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven