We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

OccupationalAccident InsurancePolicies

Service om de polissen van alle werkgevers met een verzekering tegen arbeidsongevallen te consulteren; de gegevens zijn afkomstig van het Sectoraal Repertorium Polissen (SRP) van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris)

  • Service & API
  • Authentieke bron
  • Fedris

Functionele beschrijving

De service biedt volgende functionaliteiten:

  • Opzoeken van alle polissen van verzekeringen tegen arbeidsongevallen van een werkgever, op basis van een ondernemingsnummer of een RSZ-nummer, en een start- en/of einddatum van het contract
  • Consulteren van de details van een polis van een verzekering tegen arbeidsongevallen, op basis van een verzekeraarsnummer en een contractnummer
  • Opzoeken van werkgevers van het type ’huispersoneel’ die beschikken over een polis van een verzekering tegen arbeidsongevallen, op basis van de naam van een werkgever, een reeks van postcodes, en een start- en/of einddatum van het contract. De zoekopdracht levert een lijst op met werkgevers gekoppeld aan het geheel van hun polissen van verzekeringen tegen arbeidsongevallen en gekoppeld aan het adres waaronder ze gekend zijn bij het SRP
  • Verkrijgen van de lijst met alle verzekeraars gekend bij het SRP
  • Verkrijgen van een lijst met verzekeringsperiodes op basis van een lijst met ondernemingsnummers of RSZ-nummers, en een start- en/of einddatum van verzekering

Doelpubliek

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die polissen van verzekeringen tegen arbeidsongevallen van werkgevers bij Fedris moet consulteren.

Integratievoorwaarden

Momenteel is de KSZ de enige gebruiker die rechtstreeks toegang heeft tot de service. Deze is beschikbaar via het SOAP-protocol (beveiliging via het certificaat X.509).

Elke andere eindgebruiker moet - om toegang tot de service OccupationalAccidentInsurancePolicies te krijgen - onrechtstreeks consulteren, t.t.z. door de KSZ te bevragen via een façadedienst. 

Directe toegang tot de webservice OccupationalAccidentInsurancePolicies, voor een andere onderneming dan de KSZ, zou een aanpassing van het 'Uniek Dossier' OccupationalAccidentInsurancePolicies inhouden met betrekking tot nieuwe toegangsvoorwaarden.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven