PresenceRegistration

Service om de aanwezigheid van werknemers op hun werkplaats te registreren door een werkgever, alsook om deze registraties te consulteren door deze werkgever en door interne toepassingen van de sociale zekerheid

 • Service & API
 • Authentieke bron
 • RSZ

Beschrijving

De service PresenceRegistration wordt gebruikt in het kader van de registratie en consultatie van aanwezigheden van personen voor:

 • werken in onroerende staat, zoals bepaald in artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969, en,
 • uitvoering van werken 30ter in een slachthuis, een uitsnijderij of een bedrijf voor vleesbereidingen, zoals bepaald in het artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969

De service laat zowel de registratie als consultatie van personen toe op basis van hun identificatienummer bij de sociale zekerheid (NISZ), en dat voor een bepaalde werkplaats en door een werkgever, op een bepaalde datum.

De SOAP-service biedt de volgende mogelijkheden:

 • Uitvoeren van een of meerdere registraties (max. 200 per call)
 • Annuleren van een of meerdere registraties
 • Opzoekingen doen op basis van criteria
 • Raadplegen van de historiek van de aanwezigheidsregistraties (validaties, verandering van de foutcodes...)

Gebruikersgroepen

Deze service wordt gebruikt door de eindgebruikers van de online dienst Checkinatwork.

Er zijn twee gebruikers van de WS PresenceRegistration:

 • De toepassing Dolsis van de sociale zekerheid, met leestoegang
 • De ondernemers (of de softwarebedrijven die hen vertegenwoordigen) van de sectoren bedoeld in de wet Aanwezigheidsregistratie (artikelen 30bis 'onroerend goed' en 30ter 'vlees' van de wet van 27 juni 1969).

Integratievoorwaarden

Gebruikers die willen instappen moeten de procedure (het bekomen van een certificaat, registratie, ontwikkeling...) volgen die beschreven staat op het portaal van de sociale zekerheid.

https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/soa/overview.htm

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

De documentatie (Service contract, Service Specificaties, WSDL…) voor de SOAP-webservice is beschikbaar op het helpcentrum van het portaal van de sociale zekerheid -- PresenceRegistration.

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven