PresenceRegistration

Service om een werkgever de aanwezigheid van werknemers op hun werkplaats te registreren en zijn eigen registraties te consulteren alsook door interne toepassingen van de sociale zekerheid

 • Service & API
 • Authentieke bron
 • RSZ

Functionele beschrijving

De service PresenceRegistration wordt gebruikt in het kader van het registreren en consulteren van aanwezigheden van personen voor:

 • werken in onroerende staat, zoals bepaald in artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969, en
 • uitvoering van werken 30ter in een slachthuis, een uitsnijderij of een bedrijf voor vleesbereidingen, zoals bepaald in het artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969
 • schoonmaakactiviteiten die tot doel hebben vastgoed schoon te maken voor rekening van een derde, zoals bepaald in de wet van 26 december 2022

De service laat zowel de registratie als consultatie van personen toe op basis van hun identificatienummer bij de sociale zekerheid (NISZ), en dat voor een bepaalde werkplaats en door een werkgever, op een bepaalde datum.

De SOAP-service PresenceRegistration, gebruikt door de bouw- en vleesindustrie, biedt volgende functionaliteiten:

 • Uitvoeren van een of meerdere registraties (max. 200 per call)
 • Annuleren van een of meerdere registraties
 • Opzoeken op basis van bepaalde criteria
 • Raadplegen van de historiek van een aanwezigheidsregistratie (validaties, wijzigen van foutcodes...)

De REST-service presenceRegistration, gebruikt door de schoonmaaksector sedert 1 januari 2024, biedt bovenop de 4 voormelde functionaliteiten van de SOAP-service nog volgende:

 • Registreren en consulteren van het begin- en eindtijdstip van een prestatie
 • Registreren van de GPS-coördinaten van de werkplaats en consulteren van de adressen verbonden aan deze coördinaten

Doelpubliek

Deze service wordt gebruikt door de eindgebruikers van de online diensten 'Checkinatwork' en 'Check In and Out at Work'.

Er zijn meerdere gebruikers van de WS PresenceRegistration:

 • De toepassing Dolsis van de sociale zekerheid, met leestoegang
 • De toepassing MyDia, met leestoegang
 • De RVA, met leestoegang
 • De werkgevers (of de softwarebedrijven die hen vertegenwoordigen) van de sectoren bedoeld in de wet Aanwezigheidsregistratie (artikelen 30bis 'onroerend goed', 30ter 'vlees' van de wet van 27 juni 1969 en 'schoonmaak' van de wet van 22 december 2022).

Integratievoorwaarden

Gebruikers die de SOAP-webservice willen integreren moeten de procedure volgen (het bekomen van een certificaat, registratie, ontwikkeling...) die beschreven staat op het portaal van de sociale zekerheid.

https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/soa/overview.htm

De integratiewoorwaarden voor de REST-webservice zijn in opmaak.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

De documentatie (Service contract, Service Specificaties, WSDL…) voor de SOAP-webservice is beschikbaar op het helpcentrum van het portaal van de sociale zekerheid -- PresenceRegistration. 

De documentatie voor de REST-webservice is in opmaak.

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven