RAAS - Register As A Service

Service om een gebruiker een oplossing te bieden binnen de G-Cloud om een personenrepertorium in eigen beheer bij te werken en uit te lezen

  • Service & API
  • Authentieke bron
  • KSZ

Beschrijving

Onder gebruiker wordt verstaan een dienstenintegrator, een federale overheidsinstelling, enz.

Een personenrepertorium (ook Register) laat een gebruiker toe bij te houden welke personen gekend zijn bij zijn instelling (of instellingen waarvoor hij integrator is) en in welke rol en hoedanigheid. Deze meta-informatie kan gebruikt worden bij gegevensuitwisselingen over deze personen, bijvoorbeeld voor routering of autorisatie (controleren of gegevens over deze persoon effectief mogen uitgewisseld worden). 

Het personenrepertorium van de KSZ is een voorbeeld van zo’n personenrepertorium. De KSZ gebruikt dit repertorium o.a. bij de verdeling van bepaalde digitale attesten naar instellingen van de sociale zekerheid.

Functioneel bevat een personenrepertorium de volgende data:

  • INSZ (Identificatienummer Sociale Zekerheid) van een persoon
  • Type Dossier (rol of hoedanigheid van INSZ  of voor welke partner van de gebruiker het INSZ gekend is)
  • Periode van de relatie INSZ-Type Dossier

Het INSZ is ofwel een rijksregisternummer ofwel een KSZ-nummer. De KSZ-nummers worden beheerd door de KSZ in de KSZ-registers die de identificatiegegevens bevatten van personen die niet in het Rijksregister worden beheerd zoals geradieerden, buitenlandse werknemers die gekend zijn binnen de Belgische sociale zekerheid, enz.

De volgende functionaliteiten m.b.t. het beheer van het Register zijn beschikbaar:

  • Inschrijven van relaties 'INSZ-Type Dossier- Periode' met validatie van het INSZ en het voorafgaandelijk gedefinieerde Type Dossier. Indien extra informatie wordt meegegeven zoals naam, voornaam, geboortedatum of geslacht dan worden de meegegeven data geverifieerd t.o.v. de data aanwezig in de authentieke bron. Indien al periodes aanwezig zijn voor het opgegeven INSZ en Type Dossier die overlappen, dan worden de periodes samengevoegd tot een lijn
  • Schrappen van bestaande lijnen uit het Repertorium voor het opgegeven INSZ, Type Dossier en de eventueel meegegeven periode
  • Raadplegen van eigen dossiers in het Register op basis van INSZ en het optioneel mee te geven Type Dossier en/of de Periode

Aangezien het INSZ de sleutel is voor het uitwisselen van informatie en voor het aanbieden van diensten, is het cruciaal dat de gebruiker van het Register systematisch op de hoogte blijft van de evolutie van de INSZ’s die gekend zijn in zijn Repertorium. Een INSZ kan namelijk vervangen worden door een ander INSZ. 

In het geval een INSZ vervangen wordt zijn er services beschikbaar om het Register automatisch bij te werken. Daarenboven kan de gebruiker hiervan dagelijks op de hoogte gesteld worden. De gebruiker van het Register kan ook dagelijks geïnformeerd worden over de wijzigingen van de identificatiegegevens van de INSZ die door de gebruiker geregistreerd zijn in het Register.

Indien de gebruiker personen wenst te registreren in het Register die nog niet gekend zouden zijn in het Rijksregister of in de KSZ-registers, dan bestaan services die toelaten om een INSZ fonetisch op te zoeken of om een nieuw INSZ aan te maken. Indien de gebruiker over meer correcte of meer recente informatie beschikt voor een KSZ-nummer, kan de gebruiker de identificatiegegevens van het betrokken KSZ-nummer bijwerken in het KSZ-register. 

De gebruiker kan zich desgewenst abonneren op diensten die binnen het netwerk van de sociale zekerheid beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld zou een partner de Dimona-mutaties kunnen krijgen voor de INSZ die in het Register gekend zijn (mits een machtiging van het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid).

Gebruikersgroepen

Doelgroepen voor het gebruik van een dergelijk personenrepertorium zijn dienstenintegratoren, federale overheidsinstellingen. 

Een gebruiker wordt geïdentificeerd a.d.h.v. zijn ondernemingsnummer (KBO–nummer).

Integratievoorwaarden

De gebruiker die inschrijft op deze diensten moet de veiligheidsnormen van de KSZ respecteren

Dit houdt in dat een informatieveiligheidsdienst wordt ingericht die wordt geleid door een veiligheidsconsulent en dat een veiligheidsplan (toegangsbeveiliging, enz.) bestaat en wordt opgevolgd.

De online diensten zijn beschikbaar als webservice (SOAP, WSDL). De abonnementbestanden zijn xml-bestanden die voldoen aan een xsd en begeleid zijn van een voucher.

Voor meer info en aanvragen tot gebruik van RAAS, gelieve contact op te nemen met de dienst PPKB van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (dienst van de projectleiders en klantenbeheerders).

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven