referenceData_geography belgianCities

Service waarmee de lijst met Belgische gemeentes, beschikbaar in drie talen (FR, NL, DE), geraadpleegd kan worden.

 • Service
 • Smals

Beschrijving

De REST-service referenceData_geography biedt, voor de resource 'belgianCities', volgende functionaliteiten:

 • Verkrijgen van een lijst met alle Belgische gemeentes, hoofdgemeentes en/of niet-gefusioneerde gemeentes
 • Verkrijgen van de Belgische gemeentes, hoofdgemeentes en/of niet-gefusioneerde gemeentes op basis van een (gedeeltelijke of volledige) naam van de gemeente
 • Verkrijgen van de Belgische gemeentes, hoofdgemeentes en/of niet-gefusioneerde gemeentes op basis van een officiële (gedeeltelijke of volledige) postcode van de gemeente
 • Verkrijgen van de Belgische gemeentes, hoofdgemeentes en/of niet-gefusioneerde gemeentes op basis van een officiële (gedeeltelijke of volledige) postcode en van een (gedeeltelijke of volledige) naam van de gemeente

Voor elke Belgische gemeente kan men de volgende gegevens verkrijgen:

 • NIS-code van de gemeente, als het om een hoofdgemeente gaat
 • Officiële Belgische postcode van de gemeente
 • Naam van de gemeente (hoofdgemeente of niet-gefusioneerde gemeente) in drie talen (FR, NL, DE)
 • Het taalregime, als het om een hoofdgemeente gaat (F, FN, FD, N, NF, DF, FN_NF, NL_FN waarbij F = Frans, N = Nederlands en D = Duits)
 • Begindatum van geldigheid
 • Einddatum van geldigheid
 • Indien de gemeente niet de hoofdgemeente is, de link van de technische identificatie van de bijbehorende hoofdgemeente
 • De link van zijn technische identificatie

Aangezien de REST-service referenceData_geography, voor de resource ‘belgianCities’, gebaseerd is op de postcodes van de Belgische post, komen bepaalde codes niet overeen met een gemeente.
Voorbeeld: 1012 = Parlement van de Franse Gemeenschap.

Merk anderzijds op dat

 • bepaalde speciale 'gemeentes’ geen NIS-code hebben, bv.: Brussel X, Brussel NAVO...
 • bij elke niet-gefusioneerde gemeente een hoofdgemeente hoort
 • we met de parameter 'isMainCity=true' de lijst kunnen beperken tot de hoofdgemeentes

Hoewel de service de naam van de gemeentes in drie talen aanbiedt, is het aanbevolen om de naam van de gemeentes enkel in hun taal te gebruiken.

Voorbeelden: 'Antwerpen' en niet 'Anvers', 'Liège' en niet 'Luik'.

Gebruikersgroepen

Elke toepassing die Belgische adressen verwerkt en die een postcode, een NIS-code van de gemeente en/of geldigheidsdata van de Belgische gemeenten vereist.

Opmerking: in het kader van het project 'BElgian STandard address' worden de authentieke bronnen van de adressen vanaf heden beheerd door de regio's. FOD Beleid en Ondersteuning (Bosa) stelt SOAP- en REST-services ter beschikking voor de consultatie van gemeenten, straten en adressen.

Integratie voorwaarden

Er zijn geen bijzondere integratievoorwaarden, aangezien de service niet beveiligd is.

Voor Angular-toepassingen zal men echter de URN van de toepassing moeten doorsturen om de toegang tot de service te configureren.

Contact: TransversalTeam@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Naar boven