Timestamping

Systeem om een bewijs te bewaren van het bestaan van een document en de inhoud ervan op een bepaalde datum

 • System
 • Veiligheid
 • eHealth

Functionele beschrijving

De term ‘bewijs’ verwijst naar het feit dat niemand, zelfs niet de eigenaar van het document, het timestamping-certificaat kan wijzigen.

Het systeem, ook gekend onder elektronische datering of gecertificeerde tijdstempel, biedt verschillende functionaliteiten:

 • een klassieke webservice voor elektronische datering (TimeStampAuthority) die instaat voor de certificering van het document en, indien nodig, voor de archivering ervan (facultatief)
 • een webservice voor de raadpleging (TimeStampConsult) van de getimestampte documenten die de controle van de getimestampte documenten gedurende een bepaalde periode verzekert

Doelpubliek

Het systeem wordt momenteel gebruikt in het kader van

 • het elektronisch voorschrift in de ziekenhuizen (hoofdzakelijk)
 • het ambulant elektronisch voorschrift (Recip-e)
 • MyCareNet
 • RCT

Elektronisch voorschrift in de ziekenhuizen - Specifieke context

Concreet stelt een ziekenhuisarts een elektronisch voorschrift (te certificeren document) op dat naar de apotheek van zijn ziekenhuis wordt verstuurd. Dit voorschrift wordt ‘gehasht’, dat wil zeggen dat het omgevormd wordt tot een unieke cijfercode zonder logische betekenis.

Alle 5 minuten worden de cijfercodes samengebracht in een pakket, de zogenaamde ‘TimeStampBag’. Dit pakket wordt naar het eHealth-platform verstuurd zodat zijn 'Timestamping’-systeem er een precieze datum en uur aan zou toevoegen. Dit ‘pakket’ voorzien van een datering wordt vervolgens teruggestuurd naar het ziekenhuis voor bewaring in het archief van het ziekenhuis. Het eHealth-platform bewaart van zijn kant een kopie van het ‘pakket’ met zijn datering. Het eHealth-platform levert met andere woorden het bewijs dat de elektronische voorschriften op een bepaalde datum en tijdstip werden aangemaakt, maar heeft zelf geen kennis van de inhoud ervan aangezien die gecodeerd is. In geval van controle wordt het hashingsysteem opnieuw toegepast op het voorschrift. De verkregen code wordt vergeleken met de code die bij het eHealth-platform wordt bewaard. Indien beide codes identiek zijn, betekent dit dat het voorschrift niet gewijzigd werd.

Hoe kan een ziekenhuis gebruik maken van de datering van de elektronische voorschriften?

Het ziekenhuis dat van deze tool gebruik wenst te maken, moet een interface ontwikkelen of via een softwareleverancier laten installeren om zijn elektronische voorschriften te genereren en te ‘hashen’. Het eHealth-platform biedt tevens een tool aan ter ondersteuning van de integratie van timestamping, die als referentie-implementatie geldt. Deze interface moet tevens in interactie staan met het eHealth-platform voor het overmaken van de ‘TimeStampBags’.

Integratievoorwaarden

Stappen:

 1. Neem contact op met de verantwoordelijke projectleider binnen het eHealth-platform en geef een duidelijke beschrijving van de context en de finaliteit van uw project.

 2. Indien akkoord, dien je te beschikken over een eHealth-certificaat.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven